Πολιτική Επιστροφών

1. Επιστροφή σε περίπτωση υπαναχώρησης
Είναι δυνατή η υπαναχώρηση εκ μέρους του πελάτη χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση ή υποχρέωση αιτιολογίας της επιστροφής του προϊόντος μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία απέκτησε φυσική εξουσία επί των προϊόντων. Στην περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα έχουν ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να τα επιστρέψει ακριβώς στην κατάσταση που τα παρέλαβε, με το σύνολο των τυχόν εξαρτημάτων τους, των εντύπων που τα συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν. Δεν είναι δυνατή, για λόγους υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών η επιστροφή των εν λόγω ειδών μετά το άνοιγμα της συσκευασίας τους.

Η επιστροφή γίνεται εγγράφως με τη συμπλήρωση του εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο παραδίδεται μαζί με το προϊόν, και την απόδειξη αγοράς. Εάν ο πελάτης υπαναχωρήσει από την αγορά, θα του επιστραφεί ολόκληρο το ποσό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιχείρηση ενημερώνεται για την απόφαση υπαναχώρησης. Ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των αγαθών και είναι υπεύθυνος μόνο για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που προκύπτει από περιττό χειρισμό, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των εμπορευμάτων.

Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε η πληρωμή του προϊόντος, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετική μέθοδος. Σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλονται επιπλέον έξοδα για μια τέτοια επιστροφή χρημάτων. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Επιχείρηση το τίμημα από την τράπεζα, η Επιχείρηση θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Επιχείρηση κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Επιχείρηση αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Η Επιχείρηση είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση ανοίγματος ή αλλοίωσης της συσκευασίας η αξία των προϊόντων εκμηδενίζεται και ο αγοραστής ευθύνεται προς αποζημίωση της Επιχείρησης σε περίπτωση μεταγενέστερης επιστροφής του. Ομοίως, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Η επιστροφή θα γίνεται με courier ή με παράδοση στο φυσικό κατάστημα τις ώρες λειτουργίας του και, συγκεκριμένα, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, ώρες 16.00 – 20.00. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, το www.vegancarousel.com επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής, η επιστροφή θα πρέπει να γίνεται με τη συνεργαζόμενη με αυτό εταιρεία courier, όπως αυτή προκύπτει από τους όρους στο πεδίο των τρόπων αποστολής.

2. Επιστροφή λόγω εσφαλμένης παράδοσης
Σε κάθε περίπτωση παράδοσης προϊόντων διαφορετικών κατά είδος ή ποσότητα από εκείνων που περιλαμβάνονταν στην παραγγελία ο αγοραστής δικαιούται να επιστρέψει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Επιχείρηση καθώς και τα έξοδα τυχόν επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. Για τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στις προϋποθέσεις επιστροφών λόγω υπαναχώρησης.

3. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων κατά την παράδοση (DOA)
Συνιστάται η εκ μέρους του αγοραστή προσεκτική εξέταση της κατάστασης των προϊόντων κατά την παράδοσή τους και ειδικά το άθικτο της συσκευασίας τους, ώστε να εντοπιστεί οποιοδήποτε ορατό ελάττωμα, όπως για παράδειγμα σπασμένο προϊόν. Είναι δυνατή η επιστροφή τέτοιων προϊόντων εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Τα επιστραφέντα προϊόντα πρέπει να είναι στην αχρησιμοποίητη, αρχική τους κατάσταση, καθώς και με όλες τις ετικέτες, οι οποίες αποτελούν την ταυτότητα τους. Διαφορετικά, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως επιστρεφόμενα προϊόντα.

Τα προϊόντα τα οποία παραλαμβάνονται πίσω για το λόγο αυτό, ελέγχονται για να διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικά. Σε αυτή την περίπτωση πρώτα προσφέρεται η αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον είναι διαθέσιμο, άλλως ο πελάτης θα λάβει πλήρη επιστροφή των χρημάτων του για την οποία εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στις προϋποθέσεις επιστροφών λόγω υπαναχώρησης.

Σημειώνεται ότι κατά τη δοκιμή των προϊόντων θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν έρχονται σε επαφή με τίποτα που μπορεί να τα επισημάνει ή να προσθέσει άρωμα σε αυτά. Η Επιχείρηση δε δύναται να δεχτεί κανένα επιστρεφόμενο στοιχείο, όταν υπάρχουν αποδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν αυτές οι οδηγίες.

4. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
Τυχόν πώληση ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων με έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων των αγορασθέντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα αγαθών υπόκειται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Επισημαίνεται ότι μία ιδιότητα θεωρείται συμφωνημένη μόνο εφόσον πιστοποιηθεί εγγράφως ότι πρόκειται για τέτοια και από τα δύο μέρη.

WOLT

Παραγγελίες και μέσω wolt

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

εκλεκτά 100% φυσικά προϊόντα

ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 10%

με την εγγραφή σας στο newsletter

NEWSLETTER

Κάντε την εγγραφή σας στο newsletter μας και κερδίστε 10% έκπτωση στην επόμενη αγορά σας.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.